27. huhtikuuta 2012

saksittua (paavilainen)

”…olisi hyväksi – joskaan ei välttämätöntä – tutkia filosofiaa, psykologiaa, sosiologiaa, historiaa, biologiaa, musiikkitiedettä, kaikkea jolla on vaikutusta siihen, miten me elämme ja ajattelemme. Tieteet pystyvät varsin usein hedelmöittämään taiteellista työtä paitsi totuuksillaan myös menetelmillään ja materiaaleillaan. Ne voivat tarjota sekä ajattelun malleja että impulsseja. Ennen kaikkea ne torjuvat liian yksipuolisen näkemisen vaarat.” (Muutoksen perusteet)

”Jo varsin perinteinenkin runous piti arvossa laulullisuutta, musikaalisuutta, rytmillisyyttä, soinnikkuutta / - - / Noista päivistä on kulunut jo kauan, mutta useat silloin tärkeinä pidetyt periaatteet osoittautuvat yhä käyttökelpoiseksi – tosin ymmärrettävästi edelleen kehitettyinä. Runoilijoita saattavat melodisuuden ohella kiinnostaa esimerkiksi fugaattisuus tai muut rakenneperiaatteet, sinfoninen muoto tai balettimusiikille tyypillinen kohtauksittain eteneminen.” (Taiteen systeemit)

24. huhtikuuta 2012

kaikki taide on runoutta?

Yritin pari vuotta sitten kyseenalaistaa runouden paradigman muutosta, tai siis asian ilmoitusluontoisuutta. Ehkä esitin asiani kömpelösti tai sitten tilanteeseen sopivia argumentteja ei löytynyt, yhtä kaikki kyse oli lähinnä runouden kirjallisista ja tekstuaalisista ilmenemismuodoista ja siitä miten mainstream määritellään. Kauaa ei ole siitäkään kun olen liittänyt runouden uudempiin ilmiöihin poikkitaiteellisen määrittelyn, mutta saattaa olla että se oli jo tuolloin vanhentunut käsite runouden yhteydessä. Ehkei koko asetelma ole enää järin mielenkiintoinen, mutta suurinta meteliä asiasta ovat kuitenkin pitäneet uuden runouden edustajat ja siihen profiloituneet.

Aristoteleen Runousoppi määritteli runoudeksi kaiken silloin tunnetun kirjallisuuden. Nykyisin taiderunona tuntemamme muoto on ollut olemassa vasta muutama sata vuotta. Tänä aikana kirjallisuuden lajit ovat eriytyneet kukin omiin tarpeisiinsa sopiviin lokeroihin ja runoudesta on tullut marginaalinen lajimuoto. Kun runous on nyt murtautunut eri taidelajien yhdistelmiksi ja yhdistäjiksi, sopii kysyä ovatko kirjallisuuden lajien väliset raja-aidat keinotekoisia ja voidaanko ajatella että kaikki taide on runoutta? Ehkä juuri runous on se määrittelemätön ja syvällinen ihmisyyteen ja ilmaisuun pureutuva tekijä, joka tekee taiteena tuntemastamme ilmiöstä ja myös taiteen ulkopuolelle jätetyistä asioista merkittäviä? Jos runous olisikin taiteen sisin olemus ja olemassaolemisen tapa, herää myös kysymys saavuttaako muodollisesti taiteeksi nimetty tämän runouden olemuksellisuuden.

20. huhtikuuta 2012

hygienia tarkoittaa

II

hygienia tarkoittaa, että kun rahaa on riittävästi siitä ei tarvitse puhua                    luottokriisi, heikko taala ja ennätyskallis öljy painoivat indeksin pohjalukemiin                    luottamus syntyy ennustettavuudesta                    ja toistuvista mielihyväkokemuksista                    veren tarve tulee usein                    täysin yllättäen eikä sitä voi ennakoida                    vastaajat mäiskivät toisiaan kaikella mahdollisella irtaimella                    juha väätäinen jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä                    uskollinen katselija oppii hyväksymään kuvat metaforina                    ne ovat merkityksettömiä                    ja tarkoitusta vailla                    on löytää

11. huhtikuuta 2012

keskitä varat

keskitä varat riskittä varmasti varmaan turvaan meille keskitä riskillä joukkosi maalille passaa verkolle keskitä verkkoon bisnes verkot tötterölle keskitä varasi varaa keskitys keskity vaaraan keskitä joukkosi kaikki munat yhteen koriin kestitse joukkosi joskin hajauta varasi pidä vartaasi keskitä ajatukset huomio keskitä ohjaus osaajalle keskitä teksti olennaiseen.naiseen keskity kestävään keskitä kestitys kestävä keskitä tuki tutkimus myynti keskitä palvelu markkinat tuotanto keskitä resurssit osaaminen omistus keskitä tehoa tehosta laskutusta perintää valvontaa keskitä toiminta salaiseen silmään viekkaaseen käteen keskitä

6. huhtikuuta 2012

2. huhtikuuta 2012

jeesus nasaretilaisen elämä ja teot

JEESUS TYÖSSÄ
Jeesus kalastaa
Jeesus antaa matkaohjeet
”Minun Isäni tekee työtä taukoamatta, ja niin teen myös minä”
Jeesus pesee opetuslasten jalat
Jeesus puhdistaa temppelin
Opetuslasten tuleva palkka

JEESUS MATKUSTAA
Jeesus siirtyy Galileaan
Jeesus ratsastaa aasilla
Jeesus ratsastaa Jerusalemiin
Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä
Jeesus otetaan taivaaseen